hakkımızda


Psikolojik hizmetlere duyulan ihtiyacın ve psikoloji alanına duyulan ilginin artmasına paralel olarak psikoloji eğitimi alan, bu alanda çalışan kişilerin bir takım mesleki gereksinimlerinin olduğu dikkati çekmiş ve bu gereksinimleri karşılamak ve örgütlenmek amacıyla Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği 2008 yılında Lefkoşa’da kurulmuştur.

KTPD olarak aşağıdaki hedefler belirlemiş ve kuruluşumuzdan itibaren bu hedefler doğrultusunda birçok olanaksızlıklara rağmen büyük bir çaba ve özveri ile amaçlarımız doğrultusunda yol almış bulunmaktayız.

Temel amaçlarımız;

  • Tüm psikoloji alanında hizmet veren kişileri bir çatı altında toplamak.
  • Psikoloji mesleğinin geliştirilmesi,
  • Üyelerimize eğitim olanakları sunmak. Mesleki bilgi ve becerileri arttırmak amacıyla kurslar açmak,
  • Psikoloji mesleğine ilişkin uygulamalarda kalitenin yükseltilmesini sağlamak, 
  • Yasal bir Meslek Odası kurulması için gerekli yasa çalışmalarını yürütmek
  • Çeşitli dernek ve kurumlarla iş birliği yapmak,
  • Psikososyal destek programların oluşturulması ve yürütülmesi,
  • Topluma yönelik bilğilendirici faaliyetlerde bulunmak (el ilanları, söyleşi ve sempozyumlar).

Yönetim kurulu olarak hedeflenen amaçlarımızın ‘Meslek Odası Yasası’ hariç tümünü gerçekleştirmiş olmanın gururunu ve sevincini yaşamamıza rağmen, diğer yandan verilen tüm çabalara karşın ‘Meslek Odası’ yasasının uzun yıllardır KKTC Meclisi’nde bekletilmesinin, sürekli görüşülemesinin, ertelenmesinin ve sıkışıp kalmış olmasının verdiği üzüntü ve hayal kırıklığını yaşamaktayız.

En erken bir zamanda yetkililerin bu meslek dalında hizmet veren bizlerin topluma olan katkısını idrak etmeleri ve yasamızı onaylamaları dileklerimle.

Refia EROSAL / KTPD Başkanı