Psikolog


Üniversitelerin ilgili fakültelerinde psikoloji lisans eğitimini tamamlamış olan kişilere verilen ünvandır. Bu ünvanı ancak psikoloji diploması olan kişiler kullanabilir.


Uzman Psikolog


Psikoloji alanında lisans derecesini tamamladıktan sonra psikoloji biliminin herhangi bir alt alanında (klinik, gelişim, adli, deneysel, endüstri,...vb) yüksek lisansını tamamlayan kişilere verilen ünvandır.


Doktor Psikolog


Uzman psikolog olan kişilerin ilgili üniversitelerde psikolojinin alt alanında tamamladıkları doktora eğitimi sonrasında kazandıkları ünvandır. Ancak bu ünvan psikologlara hiçbir zaman psikolojik hizmet alan kişilere ilaç verme yetkisi sağlamamaktadır.


Psikiyatrist


Üniversitelerin tıp fakültelerinde 6 yıllık tıp eğitimi tamamladıktan sonra psikiyatri alanında ihtisas yapmış kişilere verilen ünvandır. Psikolojik hizmet alan kişilere ilaç/medikal destek sağlama yetkileri bulunmaktadır.


Psikoterapist Kimdir?


Psikoterapist psikoterapi eğitimi almış kişidir. Sıklıkla psikolog, psikolojik danışman veya psikiyatrist olmaktadır. Ancak psikoloji, psikolojik danışmanlık veya psikiyatri alanında mesleki eğitim almış herkes psikoterapist değildir. Bu alanlardaki üniversite eğitiminin yanı sıra psikoterapi alanında eğitim alınması gerekmektedir. Psikoterapi eğitimi Avrupa Birliği standartlarında bin saat üzerinde süren teorik eğitim, supervizyon altında çalışmayı içeren sıklıkla 3-4 yıldan uzun süren bir eğitimdir. Psikoterapist mesleki eğitimini belirten diploması yanı sıra psikoterapist ünvanını gösteren sertifikaya sahiptir. İlaç yazma yetkisine sadece hekim olan psikiyatrist sahiptir.


Psikoterapi Nedir?


Psikoterapi psikolojik bir tedavi biçimidir. Danışanın yakınmaları ya da hayatında gözden geçirmek istediği, daha iyi anlamak, daha etkin olmak istediği konuların ele alındığı bir süreçtir. Danışan ve psikoterapist arasında güven ve gizlilik ilişkisinin esas olduğu profesyonel bir ilişki çerçevesinde görüşme yapılır. Görüşmeler belirli süresi olan seanslar halinde ofis ortamında yapılır.


Farklı Psikoterapi Yaklaşımları


Günümüzde yüzlerce farklı psikoterapi yaklaşımı bulunmaktadır. Bunlardan elli taneye yakını Avrupa Psikoterapistler Birliği tarafından onaylanmaktadır, bilimsel araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış yöntemlerdir.

 • Psikanaliz

 • Dinamik Psikoterapi

 • Bilişsel Davranışcı Terapi

 • Pozitif Psikoterapi

 • Hümanistik Yaklaşım

 • Varoluşcu Psikoterapi

 • Şema Terapi

 • Gestalt Terapi

 • EMDR (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme)

 • Çift Terapisi

 • Aile Terapisi

 • Grup Terapisi

 • Psikodrama

 • Cinsel terapi

 • Feminist Terapi

 • Oyun Terapisi